Nová BystricaPodujatia

Deň otvorených dverí na vodnom diele v obci Nová Bystrica

Vodná nádrž Nová Bystrica
22.03.2019
09:00

Pri príležitosti Svetového dňa vody si Slovenský vodohospodársky podnik pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť pripravil dni otvorených dverí na vodnej stavbe
Nová Bystrica v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00 hod.

Vstup do Vodnej stavby je na vlastné riziko.
Vstup detí od dovŕšenia 6. roku života.

Share: