AktualityBytčaOkres BytčaŽilina

Žilinský samosprávny kraj ocenil 28 výnimočných pedagógov


Sobášny palác v Bytči dnes patril učiteľom. Za úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou dnes ocenil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 28 výnimočných stredoškolských pedagógov. Slávnostnú atmosféru dotvoril „Big Band“ žilinského Konzervatória.

Historické priestory Sobášneho paláca v Bytči zaplnili stredoškolskí pedagógovia zo Žilinského kraja. Pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. ,,Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedla županka. Ocenenie spolu so župankou odovzdala aj riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Medzi ocenenými pedagógmi sú i takí, ktorí povolaniu učiteľa zasvätili celý svoj život a svoje povolanie vykonávajú viac ako 3 dekády rokov.

FOTOGALÉRIA:

Žilinský kraj ocenil výnimočných pedagógov

Podľa županky je úlohou kraja vytvárať učiteľom vhodné podmienky na prácu, žiakom na štúdium. K tomu potrebujú moderné priestory a kvalitné vybavenie. Viac ako 3 milióny eur pôjde na dokončenie rozostavaných stavieb ako aj na nové investície. ŽSK podporuje inovatívne metódy výučby na školách, rozvíjať sa bude aj odborné vzdelávanie. ,,Aj tento rok budeme pokračovať v rekonštrukciách a modernizácii našich škôl a školských internátov. Alokujeme peniaze z rozpočtu kraja a snažíme sa získať čo najviac prostriedkov z rôznych projektov aj z fondov EÚ. Vďaka eurofondom sa pripravuje modernizácia odborného vzdelávania na ďalších 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR. Školy musia byť vybavené tak, aby z nich vychádzali ľudia, ktorí nebudú mať problém sa uplatniť na trhu práce,“ uzavrela županka.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných škôl – 38 odborných škôl, 15 gymnázií, 6 spojených škôl a 2 školských zariadení (1 internát a 1 jazyková škola).

1.Adamcová Milada, Ing.            Obchodná akadémia, Dolný Kubín12.Macuš Jaroslav, Ing.            SPŠ IT, Kysucké Nové Mesto23.Chupáčová Alena, Mgr.       SOŠ podnikania, Žilina
2.Barčáková Monika, PhDr.               Spojená škola, Nižná13.Marčeková Iveta, Mgr.                          SOŠ pedag., Turčianske Teplice24.Kajánek František, Ing.       SOŠ technická, Čadca
3.Behúň Richard, Bc.                        SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto14.Marková Lucia, Mgr.                 SOŠ podnikania, Žilina25.Kružel Jozef, Ing.                  SOŠ technická, Námestovo
4.Borovjáková Eva, Ing.                SOŠ podnikania a služieb, Námestovo15.Marková Oľga, RNDr.  Gymnázium, Liptovský Hrádok26.Palovská Beáta, Ing.             SŠ, Bytčická, Žilina
5.Čúzyová Tatiana, Mgr.                SOŠ lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok16.Moresová Magdaléna, Mgr.  SZŠ, Liptovský Mikuláš27.Smolár Peter, Ing.                  SŠ, Nižná
6.Chovanová Marcela, RNDr.                     Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš17.Rovňaníková Silvia, Mgr.   SOŠ PaSnV, Žilina28.Školníková Danica, RNDr.                            Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
7.Karkušová Jana, Mgr.                   SOŠ Obchodu a služieb, Martin18.Strapec Marián, Ing.               SOŠ polytechnická, DK-Kňažia
8.Kočíšek Jaroslav                            SOŠ technická, Čadca19.Ševčíková Andrea, Mgr. art.  Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
9.Kormanová Miroslava, PaedDr.              Gymnázium, Kysucké Nové Mesto20.Šišáková Zuzana, Ing.         SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš
10.Kováčik Radomír, Ing.                 SPŠ technická, Martin21.Tokarčíková Danica, Ing.  Obchodná akadémia, Martin
11.Leibiczerová Jana, Mgr.   Gymnázium, Hlinská, Žilina22.Valentová Dagmar, Ing.          SOŠ dopravná, Žilina
Share: