Aktuality

FOTO: Žilinský rondel ošľahaný plameňmi. Oheň nedal stavbe šancu.

Žilina
21.05.2019
09:43

Mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu, jej príčinou je požiar priestorov kultúrneho centra Stanica Záriečie. Prinášame fotografie priamo z miesta.

Čo sa vlastne stalo?

Priestory, ktoré prevádzkuje Občianske združenie Truc sphérique, zachvátili mohutné plamene v noci, zo soboty na nedeľu, približne o pol druhej. Napriek rýchlemu a promptnému zásahu hasičov, kompletne zhorela časť plášťu kultúrnej sály S2. Spomínaný plášť pozostával z vysoko horľavých materiálov, ako sú napríklad plastové prepravky, PET fľaše, resp. slama ako súčasť izolácie. Príčina požiaru je v tejto fáze predmetom vyšetrovania. Vylúčené nie je ani úmyselné zapálenie spomínaného objektu.

Vzhľadom na mohutné plamene, už v nedeľu skoro ráno, zasadal na meste Žilina krízový štáb. Ten bol pod vedením primátora Petra Fiabáneho nútený vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Priamym dôsledkom požiaru a vysokej teploty z plameňov, došlo k priamemu poškodeniu cestnej infraštruktúry, tzv. Rondla. Tento nadzemný kruhový objazd predstavuje kľúčovú spojnicu medzi dvoma časťami mesta Žilina.  

Aká je momentálna situácia?

Na základe predbežného statického posudku, bola už v nedeľu uzavretá časť objazdu, v smere z mestskej časti Žilina-Závodie. Na zvyšnej časti kruhového objazdu funguje premávka v značne obmedzenom režime. Už tak zložitú situáciu komplikuje aj paralelná rekonštrukcia vozovky priamo po Rondlom. Vynútené zmeny grafikonu zaznamenali aj linky mestskej dopravy na dotknutej trase. Vedenie mesta v snahe o odľahčenie dopravnej situácie dokonca zaviedlo bezplatnú MHD zo sídliska Hájik. Úplne uzavretá je tiež železničná trať v smere na Rajec. Vlaky premávajú len po stanicu v mestskej časti Bytčica, odklial smerom resp. v smere na hlavnú stanicu, zabezpečuje prepravu cestujúcich náhradná autobusová doprava. Pomerne frekventovaný podchod pre peších popod Rondel ostáva v prevádzke bez obmedzení. 

Celkový statický posudok, ako aj rozsah škôd sa dozvieme v najbližších dňoch na základe expertízneho skúmania. Predbežná škoda sa odhaduje na viac 200 000 Eur.

VR

FOTO: Filip Lehotský

Share: