MartinPodujatia

Nočný orientačný beh v Martine

Martin
14.06.2019
21:00

Srdečne Vás pozývame na nočný orientačný beh v meste Martin. Ide o jedinečné podujatie, kde proti sebe súťažia dvojice v troch kategóriách: ženská, mužská a zmiešaná.

Cieľom každej dvojice je získať čo najviac bodov v časovom limite 45 min.. Každá začatá minúta po 45-tej minúte znamená -1 bod.

Všetky registrované družstvá dostanú pri štarte zalepenú obálku. Obálky bude možné otvoriť až po hromadnom štarte. V obálke bude mapa mesta Martin kde budú vyznačené jednotlivé stanovištia s číslom. Na zadnej strane mapy budú napísané bodové hodnotenia stanovíšť spolu s indíciami, kde sa presnejšie nachádzajú. Po príchode na miesto je potrebné nájsť jedinečný kód (napr RM16L) a zapísať ho do zoznamu na druhej strane mapy. Každé stanovište bude mať inú bodovú hodnotu a iný kód preto je na vás akú stratégiu si zvolíte.

Budete zbierať viacbodové kódy, ktoré sú ďalej od seba alebo menej bodové kódy ktoré budú bližšie ku sebe?
Vyhrá ten, kto zvolí najlepšiu taktiku, nie ten, kto najrýchlejšie beží. 😉

Po uplynutí 60 min. beh končí, a družstvá ktoré dobehnú do cieľa po tomto časovom limite sú diskvalifikované. (Štart a cieľ budú na tom istom mieste) Víťazom sa stáva družstvo s najväčším počtom bodov.

Share: