AktualityPapradno

Dobrovoľní hasiči z Papradna sú vďaka novému zvolávaciemu systému akcieschopnejší

Papradno
06.08.2019
09:20

Dobrovoľný hasičský zbor obce Papradno je zaradený do kategórie A, čo znamená, že sú privolávaní k požiarom a technickým zásahom nielen v obci ale aj v celom regióne. Len za minulý rok zdolávali 9 požiarov a pomáhali pri 71 technických zásahoch. Okrem toho musia v prípade poplachu vyraziť z hasičskej zbrojnice do desiatich minút. Tento drahocenný čas značne skracovalo telefonické obvolávanie sa členov navzájom. Tomu je už koniec. Dobrovoľný hasiči v Papradne od prvého prázdninového mesiaca využívajú nový zvolávací systém Ondrulík 3, ktorý dokáže vyrozumieť ich členov či dokonca spustiť sirénu.

Problémové vyrozumenie členov

Podľa slov veliteľa dobrovoľných hasičov v Papradne Miroslava Galka, bývalo vyrozumenie členov výjazdovej jednotky pri poplachu problematické. Spôsobovalo ho počasie, ale aj signál. – Signál v niektorých častiach Papradna je veľmi zlý, napríklad v časti Podhúboč signál raz je, inokedy nie. Napríklad keď sme robili skúšku poplachu, trvalo nám desať minút pokiaľ sme obvolali pár chlapov a my by sme už do desať minút mali opúšťať hasičskú zbrojnicu. Okrem toho v prípade tlakovej níže niekde nebolo sirénu ani počuť, – približuje komplikácie s ktorými sa hasiči donedávna stretávali. Často sa navzájom obvolávali popri obliekaní a presúvaní sa na hasičskú zbrojnicu.

Posiela sms, telefonuje aj spúšťa sirénu

Inštaláciou nového systému sa papradňanskí hasiči dokážu zvolať oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Okrem toho dokáže jednou sms či prezvonením určenými osobami spustiť sirénu na hasičskej zbrojnici aj na diaľku. – Toto zariadenie pri spustení sirény dokáže odosielať sms a volať na telefónne čísla, ktoré sú navolené v telefónnom zozname, tým príslušným ľuďom, ktorí majú o tom vedieť. Je to rozdelené do skupín – hlavný poplach, keď húka siréna, tak o tom vedia všetci v zozname. Druhá skupina je tichý poplach, kedy sa nehúka, iba sa zvolajú sms a volaním ľudia, ktorí sú vo výjazdovej jednotke, – opisuje Ľuboš Balušík, člen DHZ Brvnište a zároveň autor, projektant a konštruktér systému v jednej osobe. Prednosťou systému je aj automatické spustenie sirény. – Zvolávací systém pre dobrovoľných hasičov dokáže automaticky húkať stlačením tlačidla, pretože niektorí ľudia nevedeli dobre húkať- ako dlho a aké prestávky robiť. Potom nebolo sirénu dobre počuť. Tu stačí iba stlačiť červené tlačidlo a celé odhúkanie sa urobí automaticky, – dodal Ľ. Balušík. – Je tu aj preskúšanie CO sirény, ktorá funguje v dvoch režimoch – automaticky, ktorá sa riadi podľa kalendára a nastaveného čas alebo manuálne. V prvom režime sa každý druhý piatok automaticky spustí a odhúka dvojminútový nepretržitý tón alebo sa dá prepnúť do ručného režimu, kedy sa dá spustiť hocikedy po stlačení príslušného tlačidla, – doplnil Ľ. Balušík. – My už nemusíme riešiť zvolávanie členov, riešime si presun na hasičskú zbrojnicu, chystanie techniky, obliekanie. Verím, že nám to pomôže a dúfam, že tento systém budeme využívať maximálne každý druhý piatok v mesiaci, kedy automaticky si to samo zahúka, preskúša sirénu a nemusíme tu fyzicky ísť a myslieť na to, že je druhý piatok a držať tlačítko dve minúty. Všetko si spraví počítač, – vymenúva pozitíva Boris Balušík, predseda dobrovoľných hasičov v Papradne. – Myslím, že vďaka tomuto systému bude vyrozumenie hasičov stokrát lepšie, rýchlejšie a budeme bojaschopnejší, – dodáva s úsmevom Miroslav Galko, veliteľ dobrovoľných hasičov.

Premiéru mal v Brvništi

Systém ako prví začali využívať hasiči v Brvništi pred tromi rokmi. Zatiaľ tam funguje bez problémov. Od júla ho využívajú aj v Papradne, avšak je už značne vylepšený, má rozšírené funkcie a je hardvérovo a softvérovo prepracovanejší. – Pôvodný plán bolo spraviť do Papradna taký systém, ako je v Brvništi, ale keďže som videl, že potreby sú väčšie a bolo by toho treba viac je systém Ondrulík 3 o sto percent lepší oproti pôvodnej verzii, – upresnil vyštudovaný elektrotechnik Ľ. Balušík. Financie na systém si dobrovoľní hasiči „zarobili“ sami. – Chcem poďakovať hasičom, že si zarobili na tento systém spoločne a nebola to záťaž na rozpočet obce. Klobúk dole pred chalanmi, že sa dokázali dať dohromady a spravili tento systém svojpomocne, – ocenil hasičov Roman Španihel, starosta obce Papradno.

Zuzana Burdejová – obec Papradno

Foto: DHZ Papradno

Share: