Aktuality

Rozkopávky v Martine


V Martine využili  prevádzkovatelia telekomunikácií priaznivé počasie na to, aby v meste položili modernejšie technologické zariadenia.

Počas posledných týždňov sa pri prejazde jednotlivými komunikáciami centrum mesta, Tomčany, Košúty a iné mestské časti stretli s rôznymi prekážkami. Aby bolo možné realizovať kladenie nových inžinierskych a optických sietí, tak boli chodníky a časti ciest úplne, prípadne čiastočne uzatvorené.

Uvedomujeme si, že rozkopávky do značnej miery komplikujú každodenný život v meste, avšak robíme všetko preto, aby boli realizované čo najrýchlejšie. Kvalita života v meste záleží aj na úrovni technológií a riadne fungujúcich inžinierskych sieťach a našim cieľom je neustále ju zvyšovať. Pri rokovaniach s jednotlivými realizátormi dávame dôraz na rýchlosť, kvalitu a zároveň precízne navrátenie komunikácií do pôvodného stavu pri rešpektovaní všetkých nariadení a noriem,“ zdôraznil viceprimátor mesta Martin Rudolf Kollár. Mesto o rozkopávkach pravidelne informuje na svojej webovej stránke www.martin.sk a taktiež na svojom Facebooku.

Po výmene optických káblov a inžinierskych sietí bude v meste realizovať rozkopávky aj Slovenský plynárenský priemysel. „Predbežný dátum ukončenia všetkých rozkopávok v Martine je koniec roka 2022. Samozrejme, urobíme všetko preto, aby ovplyvnili život Martinčanov čo najmenej. Určitým benefitom pre obyvateľov mesta však nesporne budú nové povrchy chodníkov,“ dodal martinský viceprimátor.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Mesto Martin – Mestský úrad

Share: