Aktuality

Nelegálne reklamné zariadenia v Žiline končia


Mesto Žilina sa rozhodlo odstraňovať nelegálne reklamné zariadenia priamo v meste. Týmto spôsobom mieni znížiť množstvo vizuálneho smogu, ktorý v poslednom období zahltil žilinské ulice a verejné priestranstvá.

Smerové tabule odkazujúce na firmy, reklamné A-čka pred prevádzkami či reklamné plachty na oplotení, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestranstve odpútavajú pozornosť vodičov čoraz častejšie. Mnohokrát prekážajú i vo výhľade, čo často býva príčinou dopravných kolízií. Podľa stavebného zákona tieto reklamné zariadenia nie sú reklamnými stavbami. V takomto prípade môže mesto v zmysle platnej legislatívy pristúpiť na odstránenie nelegálneho reklamného zariadenia. Takéto reklamné zariadenia, ktoré sú umiestnené bez povolenia nerešpektujú platný územný plán ani prijaté VZN mesta, podľa ktorého je zakázané v priestore verejnej zelene umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia okrem plôch, ktoré určil mestský úrad. Priestupku sa dopúšťa ten, kto takýmto spôsobom umiestňuje reklamu, o čom zase hovorí legislatíva. Podľa zákona o priestupkoch pácha priestupky ten, kto znečistí verejne prístupný objekt, verejné priestranstvo alebo  verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.  Stavebný úrad v spolupráci s právnym oddelením zostavil návod, na základe ktorého bude od 1. októbra 2019 postupovať pri odstraňovaní reklamných zariadení. Tie najskôr fotograficky a administratívne zdokumentujú a následne ich za prítomnosti mestskej polície odstránia.

Mesto sa rozhodlo s reklamným smogom skoncovať už v minulosti, keď zlikvidovalo bilbordy popri hlavnom ťahu na Martin či Kysuce. Odstraňovanie reklamných zariadení v meste, ktoré sú estetickou i bezpečnostnou prekážkou vo fungovaní mestského života, je teda pokračovaním v boji proti nelegálnej reklame. „Týmto opatrením chceme znížiť výskyt reklamných pútačov, ktoré sú často nevzhľadné a kazia vizuál mesta. Reklamu v Žiline nemôžeme úplne zakázať, ale môžeme regulovať jej formu a podmienky umiestňovania, pokiaľ ide o mestské pozemky a verejné priestranstvo. Touto cestou zároveň vyzývame všetky reklamné agentúry a majiteľov reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené nelegálne  a bez povolenia, aby zabezpečili ich odstránenie,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Mestský úrad v Žiline

Share: