Aktuality

Truhlica z Budatínskeho hradu súčasťou medzinárodnej výstavy


V Kultúrnohistorickom múzeu bola v priestoroch Budatínskeho hradu vystavená Mestská truhlica. Jeden z najťažších zbierkových predmetov Považského múzea v Žiline sa stal súčasťou medzinárodnej výstavy „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht.“

Príbeh mestskej truhlice

Podľa dendrochronologického výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2018 pochádza mestská pokladnica alebo richtárska truhla z Považského múzea v Žiline z konca 15. storočia. Váži približne 500 kg a bola vyrobená z jedného kmeňa dubového dreva. „Funkciu hlavného mestského pokladníka vykonával v Žiline až do roku 1753 richtár (fojt). Bol najvyšším predstaviteľom mesta, predsedal mestskej rade a disponoval plnou súdnou právomocou. Na konci svojho funkčného obdobia predkladal mestskej rade vyúčtovanie z hospodárenia s mestskou pokladnicou. Zo súpisu z roku 1660 sme sa dozvedeli, že v pokladnici boli uložené tri pečate – najväčšia, strieborná mestská pečať, prostredná notárska a najmenšia, tzv. fojtovská. Nachádzali sa tam aj dva strieborné pozlátené poháre a peniaze obyvateľov mesta utŕžené za predaj domov, polí či lúk. Originál listiny s inventárom je uložený v pobočke Štátneho archívu v Žiline,“ upresnila historička Považského múzea v Žiline Mgr. Martina Bernátová. V priestoroch Starej radnice bola truhlica bola uložená ako súčasť mestského múzea. Neskôr bola prevezená a uskladnená v Budatínskom hrade. V roku 1956 bola zapísaná ako zbierkový predmet Krajského múzea v Žiline a stala sa tiež súčasťou dobového hradného interiéru. V roku 1977 prešla prvýkrát odborným ošetrením.

Koncom roku 2006 bola expozícia pre práce na obnove Budatínskeho hradu zrušená a pokladnica putovala do depozitára. V roku 2016 po dokončení prvej etapy rekonštrukcie objektu sa predmet vrátil do hradu a priamo na mieste prešiel ďalším hĺbkovým ošetrením, ktoré realizovala konzervátorka múzea Ľudmila Hrušková. Mestská pokladnica mala byť spočiatku umiestnená v novej expozícii v Budatínskom hrade, v časti venovanej dejinám mesta Žiliny. Lenže kvôli veľkým rozmerom bola umiestnená v miestnosti zaujímavých či kurióznych predmetov. V elektronickom časopise Považského múzea v Žiline, ktorý sa volá Múza bol v roku 2018 o nej uverejnený článok. Práve tento text primäl organizátorov výstavy o požiadanie múzea na zapožičanie truhlice.

Fascinujúca výstava

Na základe Magdeburského práva sa výstava o urbanizácii pripravovala dva roky. „Sme veľmi radi, že komunikácia s múzeom v Nemecku nabrala skutočné obrysy a výsledkom je, že sme mohli byť pri otvorení výstavy, kde sme mali možnosť vidieť množstvo artefaktov z celej strednej i východnej Európy. Je nám veľkou cťou, že práve náš predmet môže byť súčasťou takéhoto veľkého projektu.“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký. 31. augusta  sa konalo otvorenie výstavy v Dome Magdeburg. Zbor ,,Magdeburger Dombläser“ zvýraznil slávnostnú atmosféru. Mnoho významných predstaviteľov mesta Magdeburg i celej spolkovej krajiny Sasko vystúpilo v rámci príhovorov. Medzi inými aj primátor mesta Dr. Lutz Trümper, minister kultúry Sasko-Anhaltska Rainer Robra či riaditeľka Múzeí Magdeburgu Dr. Gabriele Köster. Na organizovaní výstavy sa tiež podieľalo množstvo vedcov, manažérov, interných zamestnancov aj externých spolupracovníkov.

Po slávnostnom otvorení sa účastníci vernisáže presunuli do Kultúrnohistorického múzea, kde na nich okrem občerstvenia a hudobného programu čakalo na ploche viac ako  1 200 mmnožstvo jedinečných exponátov. Prítomní mohli obdivovať rôzne obrazy, sochy, šperky, zbrane, odevy, dobový nábytok, vzácne rukopisy a významné dokumenty. Na túto výstavu požičali zbierkové predmety aj iné múzeá zo Slovenska. Väčšina exponátov bude v Kultúrnohistorickom múzeu vystavená až do 2. 2. 2020, kedy výstava končí.

Inšpirácia v Drážďanoch

Hlavným mestom nemeckej spolkovej krajiny Sasko sú Drážďany, ktoré ležia na oboch stranách rieky Labe.  Múzeum dopravy sa nachádza v najstaršej budove mesta zvanej Johanneum. A keďže súčasťou tímu Považského múzea v Žiline, ktorý sa zúčastnil na vernisáži výstavy v Magdeburgu, bol aj historik dopravy Mgr. Peter Šimko, nenechali si ujsť príležitosť navštíviť toto nevšedné múzeum. Ríšske kniežatá tam pred 400 rokmi „parkovali“ svoje kone a koče. Dnes je z budovy však nádherná architektonická kulisa, v ktorej sa nachádzajú unikátne dopravné prostriedky zo všetkých odvetví dopravy. „Táto návšteva bola veľmi prínosná, aby sme sa vedeli inšpirovať a porovnávať pri tvorbe našich výstav a expozícií. Slovenské a nemecké dejiny dopravy sa v mnohom prelínajú a viaceré exponáty poznáme aj my. Z odborného hľadiska však vidno, že nemecký národ pedantne dbá o svoju históriu, čo sa odráža aj pri financovaní kultúry, priestorových možnostiach expozícií či ochrane a zabezpečení zbierok. Naše možnosti sú skromnejšie, ale veríme, že v budúcnosti sa bude aj Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach postupne rozširovať.“ doplnil Peter Šimko.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Považské múzeum v Žiline

Share: