AktualityŽilina

Žilina vstupuje do Únie miest Slovenska


Od 1. januára 2020 sa Žilinská samospráva stane súčasťou Únie miest Slovenska. Mestskí poslanci o tom rozhodli na včerajšom zasadnutí. Mesto verí najmä vo vyššiu mieru spolupráce miest pri riešení spoločných problémov a intenzívnejšie hájenie záujmov a potrieb samospráv.

Mesto Žilina je v súčasnosti členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), no podľa primátora sa v tomto združení rieši prioritne agenda menších obcí a na väčšie mestá sa pritom zabúda. Doplnil, že všetky krajské mestá sú dnes súčasťou Únie miest Slovenska. „Som rád, že sme našli podporu v mestskom zastupiteľstve a podarilo sa nám schváliť vstup Žiliny do Únie miest Slovenska. Zatiaľ však zostávame aj naďalej členmi ZMOS-u, keďže cítime, že aj tam sa pomaly veci hýbu správnym smerom. Verím, že nám členstvo v únii prinesie kvalitnejšiu spoluprácu a koordináciu medzi ostatnými mestami, pretože predsa len riešime podobné problémy a podnety,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Dôležitým bodom, ktorému sa zastupiteľský zbor na včerajšom rokovaní venoval, bol i návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o hazardných hrách na území mesta Žilina. Pre vznik nových prevádzok s hazardnými hrami v blízkosti niektorých objektov s výskytom mladistvých osôb do 18 rokov poslanci schválili úpravu. Herne tak nebudú môcť byť umiestnené vo vzdialenosti do 200 metrov od škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mladistvých či ubytovní mládeže. Poslanci tiež rozhodli o zákaze prevádzky hazardných a stolových hier v kasínach a herniach počas dvanástich sviatkov v budúcom roku.

Žilinskí mestskí poslanci tiež odsúhlasili odpredaj luxusnej limuzíny, ktorú mesto kúpilo v roku 2016. Súčasné vedenie osobný automobil nevyužíva, a tak vozidlo ponúkne priamym predajom záujemcovi, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku.

Ďalšou novinkou, ktorú zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie, je opätovné vydávanie Radničných novín. Posledné číslo starých novín vyšlo v decembri minulého roka. Po novom by malo prvé číslo vynovených Radničných novín vyjsť tento rok v decembri. Mesto k tomuto kroku pristúpilo najmä z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľov mesta. „Našou ambíciou je transparentne a podrobne informovať Žilinčanov o aktualitách v meste, o krokoch, ktoré podnikáme, podujatiach, ktoré pripravujeme. Mestské noviny sú okrem iného jedným z nástrojov, ako intenzívnejšie komunikovať a ako sa dostať s informáciami medzi ľudí, ktorí dnes nepracujú s internetom či so sociálnymi sieťami,“ vysvetlil primátor.

Poslanci sa venovali aj budúcemu využitiu priestoru časti Lesoparku Chrasť, ktorý sa nachádza východne od sídliska Solinky. Schválili vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov, prostredníctvom ktorej chcú získať názory odbornej krajinárskej a architektonickej verejnosti na budúce využitie danej lokality.

Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline je naplánované na 2. decembra 2019.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Mestský úrad v Žiline

Share: