Aktuality

Alternatívy deštrukcie


Medzinárodná výstava, ktorá nesie názov Alternatívy deštrukcie sa usiluje zachytiť umeleckú a umelecko-historickú pripomienku vybraných sochárskych a objektových diel z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska, diel, ktoré boli v minulosti fyzicky alebo metaforicky zničené – buď kvôli ideológii, komerčnej alebo majetkovej zámienke alebo z hľadiska umeleckej autocenzúry. Päť umelcov z krajín. Vyšehradskej štvorky bolo oslovených na spoluprácu. Tí vytvorili pre aktuálnu výstavu nové diela. Na výstave možno vidieť ako spoločnú tému sprítomnili Lukáš Houdek, Ivana Sláviková, Emese Benczúr, Karolina Kubik a Anna Jochymek.

Vo svojom textovom oznámení zastrešila celú výstavu maďarská umelkyňa Emese Benczúr. Jej gesto je politické i nostalgické zároveň, vypovedá nielen o aktuálnej cenzúre, ale i o krátkej pamäti, ktorá je pre Strednú Európu typická.

Účasť poľskej dvojice Karoliny Kubik a Anny Jochymek sa viaže k politickej rovine projektu,  k otázkam aktuálneho vzťahu spoločnosti k socialistickým pomníkom. Do príbehu odstránenia jedného z pamätníkov 2. svetovej vojny vniesla performatívnym spôsobom nečakaný obsah, poukazujúci na niektoré z problémov sexuálnych minorít – ukázalo sa ako blízko k sebe majú paradox a kontroverznosť.

Čech Lukáš Houdek vytvoril komplexný intermediálny dokument. Jeho podstatou je sledovanie pamäťovej stopy do relatívne vzdialenej minulosti, kde archeológia funguje v reálnom čase zároveň ako kreácia až do tej miery, že nie je zrejmé, ktorá časť diela je, a ktorá nie je fikciou.

Slovenská autorka Ivana Sláviková sa priklonila k historickej stope sochárskeho zadania. Pripomína dôležitosť nedocenenej sochárky Aliny Ferdinandy (1926-1974), ktorej zásluhou sa na Slovensku etablovalo komorné sochárstvo. Multiply predtým nikdy neexistujúcich bronzových odliatkov odkazujú na hodnotu  i nehodnotu a sú veľmi prepracovanou formou pocty.

Výstava Alternatívy deštrukcie v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa je modifikáciou projektu Trienále Prostor Zlín 2019, Krajskej galérie umenia v Zlíne. K výstave bol vydaný dvojjazyčný katalóg obsahujúci popri kurátorskom texte a fotodokumentácii premiéry výstavy aj štyri prípadové štúdie o otázkach verejného sochárstva v krajinách V4. Ich autormi sú poprední odborníci: Sabina Jankovičová, Pavel Karous, Flóra Gadó a Karolina Kolenda.

Výstava vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa potrvá do 16.11.2019.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Share: