Aktuality

V zdravom tele, zdravý duch


Fyzické sily stredoškolákov aj ich teoretické vedomosti už po trinásty krát testuje Župná kalokagatia. V piatok 4.októbra vyvrcholí po regionálnych a krajských kolách celoslovenským finále v Žiline.  Zúčastní sa ho desať školských tímov, z toho štyri zahraničné.

Reprezentantmi Žilinského kraja budú študenti z Bilingválneho gymnázia zo Žiliny, ktorí zvíťazili v krajskom kole 27. septembra. Gymnazisti získali putovný pohár už štyri krát a  budú obhajovať titul z minulého roka. Počas krajskej súťaže ocenila Žilinská župa  za mimoriadny čin ľudskosti i jedného študenta, ktorý sa ako dobrovoľný hasič podieľal na záchrane života. Ľubormír Šuňavec, študent II. ročníka SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikulášispolu s ďalšími dvomi dobrovoľnými hasičmi z Liptovskej Kokavy pomohli počas silvestrovskej noci nehybne ležiacemu mladíkovi, ktorému zachránili život.

Župná kalokagatia je športovo-vedomostná súťaž. Zameriava sa na prevenciu kriminality mládeže. Podujatie župa organizuje v spolupráci s políciou, občianskym združením Rescue Team Slovakia, Spojenou školou na Rosinskej ceste v Žiline, Olympijskými klubmi zo Žilinského kraja, ako aj s 5.plukom špeciálneho určenia v Žiline. ,,Pre žiakov máme pripravenú trať dlhú tri kilometre a na nej sedem kontrolných stanovíšť. Počas súťaže sa oboznámia s prácou polície a získajú informácie o prevencii drogových závislostí a zúčastnia sa dynamických ukážok vojenskej akcie. Osvedčila sa nám aj spolupráca so strednými školami zo Žiliny. Stredná škola požiarnej ochrany predvádza ukážky práce hasičov a Stredná zdravotnícka škola zabezpečuje pre žiakov praktickú ukážku resuscitácie na prítomných figurínach,“ povedala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová.

Kalokagatia je len jednou z aktivít, aké Žilinská župa v oblasti prevencie robí. Pre žiakov stredných škôl organizuje viaceré aktivity so zameraním na zmysluplné trávenie voľného času. ,,Organizujeme multimediálne protidrogové predstavenie Drogy sú cesta do tmy, rozbehli sme krajský školský parlament, či grantové programy ako Škola bez tabaku, alkoholu a drog,  či Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac,“ povedala Školová. Župa vlani podporila aj unikátny projekt protidrogového vlaku, ktorý počas siedmych dní navštívilo zhruba 500 žiakov z 15-tich župných stredných škôl.

Organizovaním 13. ročníka Župnej kalokagatie sa Žilinská župa zapojila do aktivity Európskeho týždňa športu 2019 a tiež do celoeurópskej kampane pohybových aktivít. Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou, na ktoré sú pozvané družstvá zo všetkých samosprávnych krajov Slovenska a tiež z Českej republiky a Poľska bude v piatok 4. októbra 2019 v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline. 

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: ŽSK

Share: