Aktuality

Prestížny medzinárodný kongres genetikov otvorí témy najnovších diagnostických technológií


V dňoch 10. až 11. októbra 2019 hostí oddelenie lekárskej genetiky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina jubilejný 30. ročník prestížneho kongresu Izakovičov memoriál. V priestoroch Village resort Hanuliak v Belej v organizácii Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky Slovenskej lekárskej spoločnosti a oddelenia lekárskej genetiky žilinskej nemocnice prebieha medzinárodný kongres na počesť významného odborníka a zakladateľa klinickej genetiky na Slovensku profesora Viliama Izakoviča.

Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek a medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bizík prevzali nad memoriálom ochranu. „Pre našu nemocnicu je veľká česť, že môžeme byť súčasťou tak kvalitnej konferencie s dlhoročnou tradíciou, pri ktorej zrode stál vedúci lekár nášho oddelenia lekárskej genetiky – František Cisarik. Toto oddelenie dnes patrí medzi tie najlepšie na Slovensku, a to najmä v oblasti diagnostiky genetických a dedičných chorôb v prenatálnom období, ktorá je v Žiline v spolupráci s oddelením gynekológie a pôrodníctva a klinickou biochémiou veľmi kvalitne rozvinutá,“ uviedol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.

Podľa slov Františka Cisarika, hlavného odborníka MZ SR pre lekársku genetiku a odborného garanta 30. Izakovičovho memoriálu, sa na kongrese predstavia dôležité osobnosti lekárskej genetiky zo Slovenska, Česka i Poľska. Prednášky mapujú vývoj trendov, najnovšie výsledky výskumných prác v oblastiach klinickej genetiky, onkogenetiky či prenatálnej diagnostiky. „Prestíž podujatia rastie každým rokom, dnes je prihlásených približne 200 účastníkov a okrem odborných prednášok sa preto tešíme aj na podnetnú a zaujímavú diskusiu,“ priblížil F. Cisarik. Podľa jeho slov lekárska genetika na Slovensku úspešne kopíruje trendy a vývoj vo svete, a to i vďaka tomu, že technológie už nepoznajú hranice. „Pribúdajú nové oblasti, do ktorých genetika vstupuje, v posledných rokoch sa veľmi intenzívne začalo a skoro polovica našej práce je o onkogenetike. Naším pacientom tak nie je len samotný chorý človek, ale i jeho rodina. Vyšetrenia a diagnostika v celej rodine vedia byť prevenciou u mnohých ochorení, ako je napríklad i rakovina prsníka či rakovina hrubého čreva. Ak už má niekto hrčku na prsníku alebo krv v stolici, môže byť neskoro, no vďaka hľadaniu klasických genetických mutácií vieme zasiahnuť ešte pred vypuknutím ochorenia. Ak rodina pochopí a využije vyšetrenia lekárskej genetiky, tak je to najviac, čo môžeme poskytnúť pacientom a spoločnosti,“ zdôraznil vedúci lekár oddelenia lekárskej genetiky v Žiline F. Cisarik.

Organizátori odovzdali v rámci slávnostného otvorenia kongresu tradičnú Pamätnú medailu Viliama Izakoviča tentokrát dvom oceneným osobnostiam. In memoriam bola pamätná medaila udelená Doc. MUDr. Milošovi Černému, významnému pražskému lekárovi, spoluzakladateľovi lekárskej genetiky a spolupracovníkovi profesora Izakoviča. Pamätnú medailu Viliama Izakoviča si prevzala aj RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD., primárka oddelenia lekárskej genetiky Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, za výnimočné zásluhy a jej odbornú prácu.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Share: