MartinPodujatia

Derniéra výstavy Etnograf Antonín Václavík v Martine

Slovenské Národné Múzeum v Martine
17.10.2019
16:00

Pozývame Vás na derniéru výstavy Etnograf Antonín Václavík, spojenú s prednáškou autorky výstavy PhDr. Ľuby Chorvátovej na tému Antonín Václavík a jeho zásluhy o rozvoj slovenského múzejníctva. Podujatie venované osobnosti, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o realizáciu národopisných expozícií Slovenského národného múzea v Martine, sprístupnených v roku 1938, sa bude konať dňa 17. októbra o 16. hodine v SNM v Martine – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku.

Share: