AktualityMartin

Takmer 150- ročná železničná stanica v Martine sa konečne dočká rekonštrukcie


Železnice Slovenskej republiky zahájili v týchto dňoch dlhoočakávanú komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Martine. Tá v mnohom nespĺňa kritériá na modernú stanicu 21. storočia, a to nielen vzhľadom, ale aj službami a vybavením pre cestujúcich.

Rekonštrukcia martinskej stanice bude stáť  2 947 936,11 € bez DPH a bude hradená z vlastných zdrojov ŽSR. Zmluva so zhotoviteľom nadobudla účinnosť 12. júla 2018, je zverejnená v centrálnom registri zmlúv aj s výkazom výmer. Železničná stanica bude mať vybudované prístupy pre imobilných aj nevidiacich podľa legislatívy EÚ a po jej dokončení sa výrazne zlepší kvalita cestovania a úroveň poskytovaných služieb.

Podľa uvedenej zmluvy sa rekonštrukcia zrealizuje najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou prejde výpravná budova železničnej stanice, zastrešenie nástupišťa pri výpravnej budove a útulok  traťového obvodu. Rekonštruovať sa bude aj  železničný zvršok koľaje č. 1, 2 a nástupište č. 1, 2, 3,  následne spevnené plochy a komunikácie.

Pre cestujúcich sa vybuduje hlasový a vizuálny informačný systém, rekonštruovať sa bude aj elektroinštalácia vo výpravnej budove,  bleskozvod či vonkajšie osvetlenie nástupíšť. Projekt rieši aj pohyb imobilných cestujúcich v stanici, a to vybudovaním bezbariérového prístupu z predstaničného priestoru od mesta pasážou k WC a na kryté nástupište, z krytého nástupišťa do vestibulu k pokladniam a z krytého nástupišťa ku koľaji. Upraví sa WC pre imobilných cestujúcich podľa platnej legislatívy. Stanica bude obsahovať prvky pre navádzanie slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí, dažďových žľabov a zvodov a obnova náterov fasády.

,,Som rád, že sa konečne môžeme pustiť do tak potrebnej rekonštrukcie dôležitej železničnej stanice v Martine. Naším cieľom je, aby bola rekonštrukcia realizovaná podľa časového harmonogramu, v požadovanej kvalite a hlavne s pozitívnym efektom tak pre obyvateľov Martina, ako aj všetkých cestujúcich. Tých prosíme o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s dočasnými obmedzeniami, ktoré si komplexná rekonštrukcia vyžiada,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Z histórie ŽST Martin
Železničná stanica Martin bola postavená pri budovaní železničného spojenia z Pešti na jestvujúcu železnicu KBD. Spoločnosť Uhorská severná železnica, ktorá túto trať mala postaviť, sa však dostala do finančných problémov a jej majetok bol odpredaný MÁV (Kráľovské uhorské štátne železnice). MÁV nakoniec trať postavila a sama na nej zabezpečovala prevádzku od 1.5.1873. Samotná budova ŽST Martin je postavená v slohu MÁV a jej odovzdanie bolo 12.8.1872, kedy bol sprevádzkovaný celý úsek trate Zvolen – Vrútky. Trať viedla z Budapešti cez Lučenec Zvolen, Hronskú Dúbravu s pripojením sa na Košicko-bohumínsku železnicu.

Samotná budova prešla menšími rekonštrukciami, ktoré sa dotkli hlavne vonkajšieho vzhľadu fasády, nie však typového osadenia lode a bočných symetricky rozložených bočných častí budovy. Príkladom typizovanej architektúry MÁV boli tehlové špalety nad oknami, delenie poschodí budovy tehlovým vzorom s prípadnými vzormi a pod debnením strechy taktiež vzorovo ukladaná tehla vytvárajúca typický architektonický prvok typizovaný MÁV. Dnes tieto prvky na budove vďaka už spomínaným menším rekonštrukciám nevidieť.

-vr-, Železnice Slovenskej republiky

Snímky ŽSR

Share: