AktualityŽilina

Žilinská mestská doprava má posilu: dva nové elektrobusy


Žilina sa od tohto týždňa môže pochváliť najmodernejšími a najekologickejšími autobusmi. Do vozového parku dopravného podniku mesta totiž pribudli dva nové elektrobusy.

Najmodernejšie vozidlá si mohla prísť pozrieť a vyskúšať aj cestujúca verejnosť. Na Námestí  Andreja Hlinku ich v stredu 19. decembra slávnostne uviedol do prevádzky žilinský primátor Peter Fiabáne spolu  s riaditeľom DPMŽ Jánom Barienčíkom. Ešte pred samotným slávnostným spustením sa  ekologickým elektrobusom odviezli deti z Brodna do Vrania. Nové vozidlá typu Škoda Perun  26SH01 majú celkovú dĺžku 12 metrov, sú nízkopodlažné, plne klimatizované, vybavené  kamerovým systémom a elektronickým počítaním cestujúcich. Nechýba v nich ani pripojenie  na wifi, USB nabíjačky či digitálna rádiostanica.

Maximálna obsaditeľnosť elektrobusu je 73  osôb, pričom 28 miest je na sedenie a 45 miest na státie. Dojazd vozidiel je na jedno nabitie minimálne 100 kilometrov, pri priebežnom nabíjaní do 300 kilometrov. Elektrobusy budú  premávať na linkách 20, 22, 24, 26 a 30. Budú jazdiť výhradne na elektrickú energiu a nebudú  tak produkovať žiadne emisie.

„Prevádzkou nových trolejbusov, hybridných autobusov, no  najmä prevádzkou týchto nových elektrobusov sa umocnil význam elektormobility  v mestskom prostredí v rámci dopravy. Mesto Žilina sa stáva jedno z najzelenších miest na Slovensku v oblasti MHD. Takýmto spôsobom postupne zvyšujeme povedomie v spoločnosti o potrebe využívania mestskej hromadnej dopravy, ako aj alternatívnych druhov dopravy,  medzi ktoré elektrický pohon, a to najmä v dopravných prostriedkoch, určite patrí,“ zdôraznil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Elektrický pohon má podľa neho význam nielen vo verejnej  mestskej doprave, ale aj v individuálnej automobilovej doprave či v nákladnej  doručovateľskej a zásobovacej oblasti. Jeho využívaním sa znižujú priame dopady  spaľovacieho motora na mestské ovzdušie. „Rovnako tiež nedávno spracovaná Koncepcia  rozvoja e-mobility v meste Žilina spomína nevyhnutnosť investícií do elektrifikácie v MHD,  ako aj podporu využívania elektromobilov v mestskom prostredí. Aj náš mestský úrad ide  verejnosti príkladom, naši zamestnanci majú k dispozícii dva elektromobily,“ doplnil primátor  Peter Fiabáne.

Dodávkou dvoch nových elektrobusov sa zavŕšila obnova vozidlového parku autobusov DPMŽ, ktorá začala v roku 2014. „Počas štyroch rokov pribudlo na žilinských cestách 19 nízkopodlažných autobusov s dieslovým pohonom, 16 nízkopodlažných autobusov s hybridným pohonom a spomínané dva elektrobusy, ktoré svojou jedinečnosťou a použitými technológiami predstavujú technologický vrchol nášho vozidlového parku. Neprodukujú  žiadne emisie, a tak aj my pomáhame k skvalitneniu čistoty ovzdušia v našom meste. Zároveň  finišujeme s obnovou trolejbusov, kde sme dali do prevádzky už 30 kusov a ďalších 12 príde  do Žiliny v tomto týždni a v priebehu mesiaca január, “ uviedol riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík. 

Nákup elektrobusov bol financovaný z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu. Investícia vo výške 1 149 200 eur, zahŕňa okrem nákupu  vozidiel tiež vybudovanie dvoch nabíjacích staníc. Mesto Žilina spolufinancovalo tento projekt piatimi percentami.

-vr-, Barbora Zigová, hovorkyňa Mesta Žilina

Snímky Mesto Žilina

Share: