Žilina

Žilinský kraj - Okres Žilina

www.zilina.sk
sekretariatmsu@zilina.sk
041 / 706 01 11
fb.com/%C5%BDilina-mesto-s-tv%C3%A1rou-162541880519007/

Krajské mesto Žilina je v súčastnosti piatym najväčším mestom na Slovensku. Územie mesta leží na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny, na sútoku riek Váh, Kysuca i Rajčianka. Súčasťou mesta je taktiež umelo vybudovaná vodná plocha -Vodné dielo Žilina. Medzi nnajznámejšie vodné toky v meste patrí taktiež malý potom nazývaný Všivák.  Známy je taktiež kopec Dubeň ktorý dotvára scenériu mesta. Mesto Žilina je často krát označované aj ako “perla na Váhu”. Prvá písomná zmienka o meste Žilina pochádza už z roku 1208.

Oplatí sa vidieť:

Historické jadro Žiliny je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Za centrum mesta sa považuje štvorcové Mariánske námestie

Na námestí stojí kostol Obrátenia svätého Pavla s kláštorom, stará budova radnice so zvonkohrou a baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie

Neďaleko námestia stojí symbol Žiliny, Katedrála Najsvätejšej Trojice s vedľa stojacou Burianovou vežou.

Budatínsky hrad

Kostol sv. Štefana Kráľa na Závodskej ulici

Rímskokatolícky drevený kostol sv. Juraja v mestskej časti Trnové

Kostol sv. Barbory - Františkánsky kostol

Evanjelický kostol

Neologická synagóga

Socha Andreja Hlinku na Hlinkovom námestí

Bronzová busta generála M. R. Štefánika na Štefánikovom námestí

Socha sv. Cyrila a Metoda na balustráde nad Hlinkovým námestím

Pamätník Jozefa Miloslava Hurbana v Budatíne


Zoznam Žlinských mestských častí:

 

 • Bánová
 • Bôrik
 • Brodno
 • Budatín
 • Bytčica
 • Hájik
 • Hliny
 • Mojšova Lúčka
 • Považský Chlmec
 • Rosinky
 • Solinky
 • Staré mesto
 • Strážov
 • Trnové
 • Vlčince
 • Vranie
 • Zádubnie
 • Zástranie
 • Závodie
 • Žilinská Lehota

Podujatia


Spravodajstvo