AktualityPovažská Bystrica

Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí 2018 – okres Považská Bystrica


Už len necelý týždeň, nám zostáva do soboty 10. novembra 2018. Práve v tento deň máme možnosť zúčastniť sa volieb do orgánov samosprávy a rozhodnúť o osude kandidátov v našich obciach a mestách.

Dnes si predstavíme kandidátov na primátora a starostov v okrese Považská Bystrica. V tomto okrese sa okrem okresnej metropoly nachádza ešte ďalších 27 samostatných obcí.

V okresnej metropole sa o hlasy voličov uchádzajú 4 kandidáti. Najväčší záujem o starostovstvu stoličku, v obciach okresu Považská Bystrica, je v Dolnom Lieskove, Ďurďovom a Sádočnom, so 4 kandidátmi. Naopak, už dopredu je prakticky rozhodnuté až 12 v obciach. Konkrétne v obci Bodiná, Brvnište, Čelková Lehota, Dolná Mariková, Domaniža, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Plevník-Drienové, Počarová, Pružina a Stupné. Vo všetkých spomenutých prípadoch sa o post starostu totiž uchádza len jeden kandidát. Zároveň platí, že vo všetkých prípadoch bude funkciu aj v ďalšom volebnom období zastávať súčasný najvyšší predstaviteľ obce. Naopak, novú hlavu obce s určitosťou spoznáme v obciach Podskalie, Sádočné a Záskalie, kde sa aktuálni starostovia rozhodli v ďalších voľbách nekandidovať.

Prehľad kandidátov na primátora resp. starostov v okrese Považská Bystrica:

Obec Bodiná
1, Marcela Filová, 46 r., starostka, nezávislá kandidátka

Obec Brvnište
1, Ing. Dagmar Mikudíková, 50 r., starostka, SMER- Sociálna demokracia, Slovenská Národná Strana

Obec Čelková Lehota
1, Mgr. Juraj Čelko, starosta, SMER-SD

Obec Dolná Mariková
1, Ing. Peter Šujak, 50 r., starosta, nezávislý kandidát

Obec Dolný Lieskov
1, Ján Križan, 43 r., starosta, SMER- Sociálna demokracia, Slovenská Národná Strana
2, Peter Križan, 27 r., ekonóm, účtovník, aktivista, SaS, OĽANO,PS, Zmena Zdola, DuS, NOVA
3, Milan Olšovský, 52 r., invalidný dôchodca, Národná koalícia
4, Mgr. Mária Raguľová, 32 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka

Obec Domaniža
1, František Matušík, 35r., starosta obce, Smer SD, SNS, SZ

Obec Ďurďové
1, Miroslav Ďuriš, nezávislý kandidát
2, Róbert Kardoš, nezávislý kandidát
3, Ing. Antom Ondrásky, starosta, nezávislý kandidát
4, Štefan Zachar, nezávislý kandidát

Obec Hatné
1, Mgr. Iveta Žilovcová, 48 r., starostka obce, nezávislá kandidátka

Obec Horná Mariková
1, Ing. Miroslav Hamar, 59 r., starosta obce, SMER-SD, KDH

Obec Horný Lieskov
1, Ing. Andrej Torda, 33 r., starosta obce, nezávislý kandidát

Obec Jasenica
1, Ing. Táňa Kňažková, 56 r., agronóm, SMER-SD, SNS
2, Ing. Richard Pekár, 50 r., starosta obce, SaS, OĽANO, PS, ZZ, DúS, Nova

Obec Klieština
1, JUDr. Rastislav Bačík, 49 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
2, Miroslav Kostrbík, 51 r., referent, nezávislý kandidát
3, Helena Koštialiková, 54 r., starostka, nezávislý kandidát

Obec Kostolec
1, Vladimír Majtán, SMER-SD
2, Miroslav Michalík, starosta, SNS

Obec Malé Lednice
1, Ján Hamar, 42 r. starosta, Slovenská národná strana
2, Oľga Lednická, 57 r., THP, Kresťanskodemokratické hnutie
3, Vladimír Šujanský, 40 r., vedúci cintorínskych služieb, nezávislý kandidát

Obec Papradno
1, Rastislav Jandúch, 39 r., montážnik, nezávislý kandidát
2, Ing. Roman Španihel, 46.,starosta, SMER-SD

Obec Plevník-Drienové
1, Miroslav Kremeň, 46 r., starosta, SMER-SD, SNS, SZ

Obec Počarová
1, Ladislav Lagín, 52 r., starosta, SZČO, SNS

Obec Podskalie
1, Jozef Dinga, 60 r., robotník, nezávislý kandidát
2, Zuzana Dočekalová 27 r., materská dovolenka, nezávislý kandidát

Mesto Považská Bystrica
1. Karol Janas, doc., PhDr., PaedDr., PhD.,48 r., primátor, Smer – SD, SNS, SZ
2. Mgr. Andrej Péli, 30 r., živnostník, poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát
3. Mgr. Juraj Smatana, 52 r., učiteľ a protikorupčný aktivista, ZZ, DúS
4. Ing. Jaroslav Ševčik, 58 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát

Obec Prečín
1, Stanislav Chupek, 28 r., SZČO, nezávislý kandidát
2, Anton Lagíň, 53 r., starosta obce, SNS, SMER-SD, SZ
3,Ing. PhD. Miroslav Tučník, 41 r., konateľ spoločnosti, KDH

Obec Pružina
1, Miroslav Ušiak, 48 r., starosta, SMER-SD, SNS

Obec Sádočné
1, Ján Kardoš, 54 r., skladník, SNS
2, Mgr. Kristína Kremeníková, 26 r., obchodná zástupkyňa, nezávislá kandidátka
3, Lenka Sádecká, 36 r., pomocná kuchárka, nezávislá kandidátka
4, Ivan Sádecký, 43 r., SZČO, SMER-SD

Obec Slopná
1, Ing. Štefan Hrenák, 53 r., starosta obce, KDH
2, Marcel Jakubík, 36 r., SZČO, SNS
3, Ľubomír Šuly, 50 r., SZČO, nezávislý kandidát

Obec Stupné
1, Peter Krajčoviech, 44 r., starosta, SMER-SD, SNS

Obec Sverepec
1, Bc. Jozef Mitaš, 37 r., štátna správa – policajt, nezávislý kandidát
2. Maroš Ondráš, 44 r., starosta obce, SNS , Smer SD
3. Ján Uríček, 53 r., technik, nezávislý kandidát  

Obec Udiča
1, Ing. Marianna Cigániková, 42r., SZČO, nezávislá kandidátka
2, Ing. Ivan Cvengroš, 71 r., dôchodca, nezávislý kandidát
3, Peter Chochlík, 49 r., starosta obce, Smer SD

Obec Vrchteplá
1, Helena Kamasová, nezávislá kandidátka
2, Ladislav Kolek, starosta, SMER-SD
3, Ivan Minarčík, nezávislý kandidát

Obec Záskalie
1, Emília Chalupčanová, 68 r., dôchodkyňa, Sme Rodina
2, František Koleno, 58 r., robotník, SMER-SD

Share: