Aktuality

Veľké opravy v kraji pokračujú


Žilinská župa začala s opravou desiatich mostov, ktorá bude stáť viac ako 860-tisíc eur. Prvý z mostov by mal byť dokončený do konca septembra.

V týchto dňoch panuje na cestách II. a III. triedy stavebný ruch. Žilinská župa v rekonštrukciách župných ciest a mostov, vyžadujúcich opravu, napreduje. Vychádza pri tom z detailného plánu opráv, ktorý schválili župní poslanci ešte v máji. ,, Kvalitná infraštruktúra je veľmi dôležitá pre obyvateľov a pre ich bezpečnosť. Od štátu sme zdedili cesty a mosty, pričom mnohé z nich boli a sú v zlom stave. Rekonštruujeme ich priebežne podľa naliehavosti, nie iba pred voľbami, či podľa straníckeho trička,“ oboznamuje županka Erika Jurinová. 

Župa má v pláne opraviť do konca roka 14 mostov. V týchto dňoch začala s opravou desiatich z nich. Najrozsiahlejšia rekonštrukcia čaká most v obci Vrícko, kde sa kompletne vymení mostný zvršok vrátane hydroizolácie. Ďalšie rekonštrukcie mostov sa vykonávajú v regióne Horné Považie v obciach Svederník, Dolná Tižina, Dlhé Pole, Zbyňov, na Turci v obciach Moškovec, Ivančiná, Lazany a na Kysuciach v Oščadnici a Vysokej nad Kysucou. Mosty sa opravujú za čiastočnej uzávierky cesty. Doprava je vedená do jedného jazdného pruhu.

Župa bude zároveň prísnejšie dohliadať aj na kvalitu stavebných prác. Stavebné akcie realizované externými firmami zastrešujú jednotlivé závody Správy ciest ŽSK. ,,Pracovníci týchto závodov kontrolujú kvalitu prác Zhotoviteľa stavby a dohliadajú na dodržiavanie časového harmonogramu prác. Po ukončení stavebných prác a prevzatí diela začína plynúť záručná doba. Počas jej trvania  kontrolujeme kvalitu stavebného diela a  v prípade nedostatkov si budeme dôsledne uplatňovať nároky na reklamácie,“ uviedol vicežupan Igor Janckulík. Ako ďalej dodal, pod novým vedením Správy ciest ŽSK sa takýto postup použije v plnom rozsahu na všetkých zhotoviteľov stavebných diel.

ŽSK vlastní 1 417 km ciest druhej a tretej triedy a 786 mostov, v nevyhovujúcom a havarijnom stave je približne 200 km ciest a v zlom a veľmi zlom stave 173 mostných objektov.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: ŽSK

Share: