Aktuality

Mesto učí deti triediť odpad


Ekologické princípy sa Žilinská samospráva dlhodobo snaží aplikovať do všetkých oblastí svojej pôsobnosti. V duchu tejto filozofie sa na budúci týždeň zameria na ekovýchovu detí. Odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline organizuje zážitkový program Zberný dvor pre žiakov 2. – 6. ročníka základných škôl. Cieľom podujatia, ktoré počas dvoch dní navštívi spolu 840 detí, je zaujímavým spôsob ako motivovať školákov k zodpovednému nakladaniu s odpadom a ochrane životného prostredia.

Akcia sa bude konať 17. – 18. októbra 2019 v čase od 8.30 hod. do 12.00 hod. vo veľkej sále mestského úradu. Ako správne triediť odpad a chrániť prírodu sa nedozvedia len deti zo Žiliny, ale i žiaci z Rajeckej Lesnej, Tepličky nad Váhom či Rosiny. Spestrením podujatia bude spevák a spisovateľ Branislav Jobus, ktorý hudbou uvedie knihu Zberný dvor a odohrá koncert na recyklovaných nástrojoch so svojou skupinou Vrbovskí víťazi. 

„Teší ma, že v meste do praxe zavádzame atraktívne novinky, ktoré reagujú na celospoločenské výzvy. Životné prostredie je téma, ktorá spája všetky generácie. Viesť deti ku ekologickej zodpovednosti od ranného veku považujem za nesmierne dôležité,“  uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Každá škola, ktorá sa zúčastní zážitkovej ekovýchovy, dostane do daru niekoľko exemplárov publikácie Zberný dvor. Aktivitu podporila Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, ktorá financuje triedený zber na území mesta Žilina.

Autor: Andrea Šebeňová

Zdroj: Mestský úrad v Žiline

Share: