Sádočné

Web: www.sadocne.dcom.sk
Email: obec.sadocne@centrum.sk
Telefón: 042 / 439 43 97
Facebook: facebook.com/Sadocne/

Obec Sádočné sa nachádza v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta je obec vzdialená cca 15 km juhovýchodným smerom. Kataster obce leží v Strážovských vrchoch, uprostred Domanižianskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci Sádočné pochádza z roku 1339. Zaujímavosťou je že táto obec nikdy nepatrila Bystrickému panstvu. V minulosti bola majetkom šľachticov z roku Sadeckých.

PodujatiaSádočné

Ukončenie prázdnin pri vatre v obci Sádočné

Pozvánka na podujatie ukončenie prázdnin pri vatre v obci Sádočné
18. augusta 2019
PodujatiaSádočné

Deň obce Sádočné

Oslavy pri príležitosti 680 výročia prvej písomnej zmienky o obci Sádočné.
13. júna 2019
PodujatiaSádočné

Divadelné predstavenie „Carihradské driapačky“ v obci Sádočné

Srdečne pozývame „sádečanské maminy“ na posedenie pripravené na oslavu ich sviatku, ktoré sa uskutoční 5. ...
3. mája 2019