Sádočné

Obec Sádočné sa nachádza v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta je obec vzdialená cca 15 km juhovýchodným smerom. Kataster obce leží v Strážovských vrchoch, uprostred Domanižianskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci Sádočné pochádza z roku 1339. Zaujímavosťou je že táto obec nikdy nepatrila Bystrickému panstvu. V minulosti bola majetkom šľachticov z roku Sadeckých.