Turany

Mesto Turany nájdeme v okrese Martin. Od metropoly Turca sú Turany vzdialené asi 11 km severovýchodným smerom. Kataster mesta sa rozprestiera v severovýchodnej časti Turčianskej kotliny. Do územia mesta zasahujú výbežky pohoria Malá Fatra. Po dobudovaní Krpelianského kanály sa centrálna časť mesta Turany ocitla na akomsi ostrove medzi starým a novým korytom rieky Váh. Cez územie mesta preteká taktiež rieka Turianka, resp. len najvýznamnejší prítok Studenec. Prvá písomná zmienka o meste Turany pochádza z roku 1341, čim sa Turany radia medzi najstaršie sídla v Turci. Zaujímavosťou je že Turany patria medzi absolútne najmladšie mesta na Slovensku. Opätovný štatút mesta získali Turany až v roku 2016. Oplatí sa vidieť: Kostol svätého Gála Evanjelicky kostol

Page 1 of 5 1 2 5