Strečno

Web: www.strecno.sk
Email: obec@strecno.sk
Telefón: 041 / 569 73 50
Facebook: facebook.com/Obec-Stre%C4%8Dno-509405749261459/

Obec Strečno sa nachádza v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je obec vzdialená cca 10 km východným smerom. Kataster obce leží na rozhraní Žilinskej a Turčianskej kotliny a styku s pohorím Malá Fatra. Obcou preteká rieka Váh ktorá tvorí zároveň prirodzenú hranicu katastra. Prvá písomná zmienka o obci Strečno pochádza z roku 1300. Obec je známa predovšetkým s historickou spojitosťou s hradom Strečno, ktorý je dnes Národnou kultúrnou pamiatkou.

Oplatí sa vidieť:

Hrad Strečno

Pamätník francúzskych partizánov na kopci Zvonica

Kostol sv. Žofie z roku 1847

Pamätník 1. čs. armádneho zboru na vrchu Javorina

Chránený prírodný útvar Domašínsky meander

PodujatiaStrečno

Nočné pozorovanie zvierat so zoológom na Hrade Strečno

Dobrodružné nočné pozorovanie zvierat so zoológom v lesoch v okolí hradu Strečno.
6. februára 2019