Teplička nad Váhom

Obec Teplička nad Váhom sa nachádza v okrese Žilina. Od najväčšieho mesta severného Slovenska je vzdialená cca 3 km východným smerom. Ako už prezrádza samotný názov, do katastru obce spadá predovšetkým povodie rieky Váh. Teplička nad Váhom je zároveň prvou obcou v smere na Terchovskú dolinu. V obci sa nachádza nezamŕzajúci vodný prameň Teplica, od ktorého je odvodený názov Teplička nad Váhom. Z obcou je pevná spätá tiež známa historická postava Žofia Bosniaková. Prvá písomná zmienka o Tepličke nad Váhom pochádza z roku 1267. Od roku 1980 bola Teplička súčasťou mesta Žilina ale v roku 1991 sa opäť osamostatnila ako samostatná obec. Zaujímavosťou obce Teplička nad Váhou je fakt, že z veľkej časti, sa práve v Katastri tejto obce nachádza výrobný závod automobilky Kia Motors Slovakia. Oplatí sa vidieť: Rímskokatolícky kostol sv. Martina a jeho opevnenie. Kaštieľ Námestie sv. Floriána s pamätníkom Kaplnka sv. Mikuláša Kaplnka sv. Františka z Asisi

Page 1 of 3 1 2 3