Varín

Obec Varín nájdeme v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je Varín vzdialený cca 10 km východným smerom. kataster obce leží vo východnej časti Žlinskej kotliny na rozmedzí pohorí Malá Fatra s Kysuckou vrchovinou. Obec je zároveň vstupnou bránou do Krivánskej Malej Fatry a zároveň sídlom rovnomenného Národného parku. Cez obec preteká lokálny vodný tok rieka Varínka. Tá sa na území obce vlieva do rieky Váh, ktorý tvorí zároveň časť hranice katastra obce. Prvá písomná zmienka o obci Varín pochádza z roku 1235. Oplatí sa vidieť: Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice Kaplnka na námestí Sv. Floriána. Pomník padlým v SNP

Page 1 of 3 1 2 3