Žilina

Krajské mesto Žilina je v súčastnosti piatym najväčším mestom na Slovensku. Územie mesta leží na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny, na sútoku riek Váh, Kysuca i Rajčianka. Súčasťou mesta je taktiež umelo vybudovaná vodná plocha -Vodné dielo Žilina. Medzi nnajznámejšie vodné toky v meste patrí taktiež malý potom nazývaný Všivák. Známy je taktiež kopec Dubeň ktorý dotvára scenériu mesta. Mesto Žilina je často krát označované aj ako “perla na Váhu”. Prvá písomná zmienka o meste Žilina pochádza už z roku 1208. Oplatí sa vidieť: Historické jadro Žiliny je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Za centrum mesta sa považuje štvorcové Mariánske námestie Na námestí stojí kostol Obrátenia svätého Pavla s kláštorom, stará budova radnice so zvonkohrou a baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie Neďaleko námestia stojí symbol Žiliny, Katedrála Najsvätejšej Trojice s vedľa stojacou Burianovou vežou. Budatínsky hrad Kostol sv. Štefana Kráľa na Závodskej ulici Rímskokatolícky drevený kostol sv. Juraja v mestskej časti Trnové Kostol sv. Barbory - Františkánsky kostol Evanjelický kostol Neologická synagóga Socha Andreja Hlinku na Hlinkovom námestí Bronzová busta generála M. R. Štefánika na Štefánikovom námestí Socha sv. Cyrila a Metoda na balustráde nad Hlinkovým námestím Pamätník Jozefa Miloslava Hurbana v Budatíne Zoznam Žlinských mestských častí: Bánová Bôrik Brodno Budatín Bytčica Hájik Hliny Mojšova Lúčka Považský Chlmec Rosinky Solinky Staré mesto Strážov Trnové Vlčince Vranie Zádubnie Zástranie Závodie Žilinská Lehota

Page 1 of 31 1 2 31