Počarová

Obec Počarová sa nachádza v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta je vzdialená cca 10 km juhovýchodným smerom. Kataster obce sa nachádza v tzv. Súľovsko-prečínskej kotline. Prvá písomná zmienka o obci Počarová pochádza z roku 1466. Obec bola v minulosti súčasnou Prečína. Opätovne sa osamostatnila v roku 1992.

No Content Available