Počarová

Web: www.pocarova.dcom.sk/
Email: pocarova@pocarova.sk
Telefón: 042 / 439 70 63
Facebook: facebook.com/Obec-Po%C4%8Darov%C3%A1-194578033901776/

Obec Počarová sa nachádza v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta je vzdialená cca 10 km juhovýchodným smerom. Kataster obce sa nachádza v tzv. Súľovsko-prečínskej kotline. Prvá písomná zmienka o obci Počarová pochádza z roku 1466. Obec bola v minulosti súčasnou Prečína. Opätovne sa osamostatnila v roku 1992.