Prečín

Obec Prečín nájdeme v okrese Považská Bystrica. Od okresného mesta je obec vzdialená cca 6 km juhovýchodným smerom. Kataster obce leží v Súľovsko- prečínskej kotline. Obec obklopujú výbežky Strážovských vrchov. V Prečine sa schádzajú dva lokálne vodné toky a to rieka Domanižianka a Bodianka. V súčasnosti patrí k obci Prečín taktiež časť Zemianska Závada. Prvá písomná zmienka o obci Prečín pochádza z roku 1385. Oplatí sa vidieť: Chránená prírodná pamiatka Prečínska skala Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie Baroková kaplnka sv. Anny z roku 1758 Skalné útvary s malými jaskyňami v časti Zemianska Závada

Page 1 of 2 1 2