Maršová – Rašov

Web: www.marsova-rasov.sk
Email: obec.marsova.rasov@stonline.sk
Telefón: 041 / 557 11 71
Facebook: facebook.com/obecmarsovarasov/

Obec Maršová – Rašov sa nachádza v okrese Bytča. Od okresného mesta j vzdialená približne približne 5 km. Obec Maršová – Rašov je prirodzenou spojnicou Bytčianskej kotliny na východe a Manínskych vrchov na západe. Do katastra obce zasahuje taktiež povedie rieky Váh ako aj výbežky Súľovských skál. Historicky obec vznikla už v roku 1898, spojením obci Maršová a Rašov do jedného celku. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1400..

Oplatí sa vidieť:

Vrch Hradište vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

Zvonica z 19. stroročia

Kaštieľ v časti Maršová

Kaplnka v Rašove z 18. storočia

Prícestná kaplnka v Maršovej z 19. storočia

Socha svätého Huberta z roku 1997