Makov

Hornokysucká obec Makov sa nachádza v severozápadnej časti okresu Čadca. Od okresného mesta je vzdialená cca 25 km. Vzdialenosť od mesta Turzovka predstavuje približne 16 km. Kataster obce leží medzi pohorím Javorníky a Turzovskou vrchovinou. V obci Makov taktiež pramení rieka Kysuca. Veľká časť obce spadá do chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Na západe obec hraničí z Českou republikou. Prvá písomná zmienka o obci Makov pochádza z roku 1720. Samostatná obec Makov vznikla odčlenením od obce Vysoká nad Kysucou. Obec pozostáva zo štyroch územných častí a to: Potok, Čierne, Kopanice a Trojačka. Oplatí sa vidieť: Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1803 Kaplnky Chránené stromy (lipy, brest, jaseňová alej)

Page 1 of 3 1 2 3