Raková

Obec Raková nájdeme v okrese Čadca. Raková leží v priamom susedstve s mestom Čadca. Od okresného mesta vzdialená len cca 3 km západným smerom. Kataster hornokysuckej obce sa nachádza na rozhraní pohoria Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Cez obed preteká jednak rieka Kysuca, ako aj lokálne vodné toky, potok Rakovka a Trstienka. Časč územia obce tvorí štátnu hranicu s Českou republikou. Prvá písomný zmienka o obci Raková pochádza z roku 1658. Silnou tradíciou obce Raková je celoslovenská súťaž divadelných súborov s názvom Palárikova Raková. Oplatí sa vidieť: Kostol Narodenia Panny Márie z roku 1789 Kostol sv. Cyrila a Metoda v časti Raková-Korcháň Pamätná izba ako aj pomník Jána Palárika, rodáka z obce Pomník popraveným počas 2. svetovej vojny v časti Skákalovci

Page 1 of 2 1 2