Rudinka

Web: www.obecrudinka.sk/
Email: rudinka.obec@gmail.com
Telefón: 041 / 421 45 31
Facebook: facebook.com/Obec-Rudinka-232361773500469/?fref=ts

Obec Rudinka nájdeme v okrese Kysucké Nove Mesto. Od okresného mesta je vzdialená cca 4 km juhozápadným smerom. Od krajského mesta Žilina je obec Rudinka vzdialená len približne 7 km. Kataster obce leží v severovýchodnom okraja pohoria Javorníky. Cez obec preteká lokálny vodný tok Janinský potok, ktorý sa na území obce vlieva do rieky Kysuca. Z Rudinkou je spätá aj tzv Kysucká brána, ktorá oddeľuje Žilinskú kotlinu od Dolných Kysúc. Do katastra obce zasahuje štátna prírodná rezervácia Rochovica, so zvyškami opevneného hrádku. Prvá písomná zmienka o obci Rudinka pochádza z roku 1506. Obec je samostatnou od roku 1950 kedy sa osamostatnila od obce Rudina.

PodujatiaRudinka

Susedský deň v obci Rudinka

Pozvánka na podujatie „susedský deň“ v obci Rudinka, ktorý bude o priateľských stretnutiach a o ...
17. septembra 2019
PodujatiaRudinka

Futbalový zápas v obci Rudinka

Pozvánka na a „veľký“ zápas v Rudinke, v sobotu 22.6.2019.
1. júla 2019
AktualityRudinka

Nefalšovaná fašiangová atmosféra z obce Rudinka

Po Čičmanoch a Slovanoch sa presúva do regiónu Dolných Kysúc, konkrétne do obce Rudinka. Aj ...
19. februára 2018