Rudinka

Obec Rudinka nájdeme v okrese Kysucké Nove Mesto. Od okresného mesta je vzdialená cca 4 km juhozápadným smerom. Od krajského mesta Žilina je obec Rudinka vzdialená len približne 7 km. Kataster obce leží v severovýchodnom okraja pohoria Javorníky. Cez obec preteká lokálny vodný tok Janinský potok, ktorý sa na území obce vlieva do rieky Kysuca. Z Rudinkou je spätá aj tzv Kysucká brána, ktorá oddeľuje Žilinskú kotlinu od Dolných Kysúc. Do katastra obce zasahuje štátna prírodná rezervácia Rochovica, so zvyškami opevneného hrádku. Prvá písomná zmienka o obci Rudinka pochádza z roku 1506. Obec je samostatnou od roku 1950 kedy sa osamostatnila od obce Rudina.