Kláštor pod Znievom

Obec Kláštor pod Znievom sa nachádza v okrese Martin. Od metropoly Turca je obec vzdialená cca 17 km juhozápadným smerom. Kataster obce sa nachádza na styku Turčianskej kotliny s Malou Fatrou. Cez obec preteká lokálny vodný tok, potok Vríco. Súčasťou Kláštora pod Znievom je dnes aj bývala samostatná Lazany. Obec patrí medzi najstaršie sídla v Turci. Prvá písomný zmienka o Kláštore pod Znievom pochádza už z roku 1112. Zaujímavosťou tejto obce je že tu v roku 1869 bolo založené jedno z prvých Slovenských gymnázií. Oplatí sa vidieť: Kláštor a kostol bývalej premonštrátskej prepozitúry. V 16. storočia bola budova kláštora prestavaná jezuitmi. Budova bývalého kláštorného gymnázia Baroková kaplnka na kalvárii z roku 1728 Budova bývalej papierne z konca 18. storočia Sochy sv. Floriána (z roku 1768), sv. Anny (18. storočie), sv. Jána Nepomuckého (z roku 1833), sv. Vendelína a Trojičný stĺp ( z roku 1837).

Page 1 of 3 1 2 3