Kľače

Obec Kľače leží v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je obec vzdialená cca 17 km. Najbližším mestom je mesto Rajec. Od obce vzdialené len 2 km. Kataster obce sa nachádza v Rajeckej doline, na pravom brehu rieky Rajčianka. Práve táto rieka oddeľuje Kľače od susednej obce Jasenové. Prvá písomná zmienka o obci Kľače pochádza z roku 1511.