Malá Čierna

Obec Malá Čierna nájdeme v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je obec vzdialená cca 25 km juhozápadným smerom. Najbližším mestom je Rajec, vzdialený približne 5 km. Kataster obce Malá Čierna leží v severnej časti Domanižianskej kotliny. Do územia obce zasahujú výbežky Suľovských skál. Prvá písomná zmienka o obci malá Čierna pochádza z roku 1471. Oplatí sa vidieť: Kostol Povýšenia sv. kríža