Veľká Čierna

Web: www.obecvelkacierna.info
Email: obecvelkacierna@gmail.com
Telefón: 041 / 542 22 95
Facebook: facebook.com/Ve%C4%BEk%C3%A1-%C4%8Cierna-157938694259084/

Obec Veľká Čierna sa nachádza v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je Veľká Čierna vzdialená cca 24 kilometrov juhozápadným smerom. Najbližším mestom k obci je Rajec vzdialený len cca 5 km. Územie obce leží v Strážovských vrchoch v severnej časti Domanižianskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci Veľká Čierna pochádza z roku 1361.