Veľká Čierna

Obec Veľká Čierna sa nachádza v okrese Žilina. Od metropoly severného Slovenska je Veľká Čierna vzdialená cca 24 kilometrov juhozápadným smerom. Najbližším mestom k obci je Rajec vzdialený len cca 5 km. Územie obce leží v Strážovských vrchoch v severnej časti Domanižianskej kotliny. Prvá písomná zmienka o obci Veľká Čierna pochádza z roku 1361.